1. Tạo tài khoản Quảng Cáo Google Ads đúng chuẩn

Đăng nhập Google Ads qua link https://ads.google.com/intl/vi_vn/home/ bằng Gmail di chuyển đến

bấm “TÀI KHOẢN GOOGLE ADS MỚI”
account-google-ad
Tiếp đến bấm vào “Chuyển sang Chế độ chuyên gia”
theme-google-ads
Qua tới bước này thì lưu ý bấm “Tạo tài khoản mà không cần tải chiến dịch”
muc-tieu-ads
Đến mục xác nhận thông tin doanh nghiệp của bạn, bấm chọn “CÓ”
thong-tin-ads
Bấm “Khám phá tài khoản của bạn”
kham-pha-google-ads
Hoàn thành thiết lập tài khoản “Chiến dịch mới”
hoan-thanh-tai-koan-ads